คำถาม
นำครอบครัวสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ทบ.
นำครอบครัวสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ทบ. บิดาอายุ 57 ปี สามารถนำเข้าเป็นสมาชิกได้ไหมครับ
จากคุณ ส.ต. วรยุทธ กั้วพิจิตร 10/07/2018 11:37:28
คำตอบ
ตามระเบียบบิดาต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีค่ะ ท่านต้องรอให้มีการเปิดรับสมัครกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี รบกวนติดตามข่าวสาร ถ้ามีจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
ตอบโดย admin 12/07/2018 12:58:55