คำถาม
สมัครสมาชิก
ต้องการนำบิดาเข้าเป็นสมัครสมาชิกฌาปนกิจ ต้องใชเอกสารอะไรบ้่างครับ
จากคุณ ร้อย.ปจว.4 19/09/2018 11:51:47
คำตอบ
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นำเข้า, ผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้นำเข้า, ผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 19/09/2018 14:55:33