คำถาม
ขอคืนสภาพ
ต้องการคืนสภาพการเป็นสมาชิก ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
จากคุณ ดลเลาะ หมัดสมัน 25/10/2018 21:36:25
คำตอบ
ถ้าท่านถูกถอนสภาพชั่วคราว สามารถทำเรื่องคืนสภาพได้ที่หน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ใบรับรองแพทย์ แต่ถ้าท่านถูกถอนสภาพถาวร ต้องรอให้มีการเปิดให้คืนสภาพกรณีพิเศษ รบกวนติดตามข่าวสาร ถ้ามีจะแจ้งให้ทราบต่อไป หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 30/10/2018 14:14:20