คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงยศ และขอเปลี่ยนที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราห์
ขอความกรุณา ขอเปลี่ยนแปลงยศ จากเดิม จ.ส.ต. เป็น จ.ส.อ.เรืองฤทธิ์ บุญยืน และขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้่รับเงินสงเคราะห์ ของสมาชิก นาย ประวัติ บุญยืน เลขทะเบียนสมาชิก 5560013353 จ.ส.อ.เรืองฤทธิ์ บุญยืน (ผู้รับเงินสงเคราะห์) ที่อยู่เดิม 281 หมู่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปลี่ยนเป็น 286/235150 หมู่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ของผู้่รับเงินสงเคราะห์ .
จากคุณ จ.ส.อ.เรืองฤทธิ์ บุญยืน 24/01/2019 12:32:27
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 25/01/2019 10:21:24