ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ สก.ทบ. กรณีเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล

พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ สก.ทบ. กรณีเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล

ให้กับ นางสาวเรือนใจ แก้วฉา เจ้าหน้าที่แผนกสมาชิก กฌป.สก.ทบ.