ข่าวสารและกิจกรรม

รอง จก.สก.ทบ.เป็นหัวหน้าชุดบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ณ รร.รด.ศสร. กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  พ.อ.ชวภณ  จุ้ยเจริญ รอง จก.สก.ทบ.เป็นหัวหน้าชุดบรรยายงานด้านสวัสดิการ ณ รร.รด.ศสร. กรุงเทพมหานคร

โดย ร.ท.กฤตพัฒน์  สาขาว ประจำแผนก กฌป.สก.ทบ. บรรยายงานด้านฌาปนกิจ และฌาปนสถาน ทบ. พร้อมด้วยชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ของ กฌป.สก.ทบ.