ข่าวสารและกิจกรรม

รองผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 0900-1200 พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานสวัสดิการ ด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

ให้กับ นายทหารประทวนเข้ารับราชการใหม่ เหล่า สส.  ณ สโมสรนายทหารสื่อสาร สะพานแดง 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

อ่านต่อ

รอง จก.สก.ทบ.เป็นหัวหน้าชุดบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ณ รร.ช.กช. จว.ราชบุรี

อ่านต่อ