ข่าวสารและกิจกรรม

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 1830  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ  นางจงกล กนกโชติ ณ  ฌาปนาสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร