ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสารเสพติดของ กกฬ.สก.ทบ.ที่ได้เดินทางมาสุ่มตรวจสารเสพติดกำลังพล

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 พ.อ. สุดเขตต์  ชื่นภิรมย์ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสารเสพติดของ กกฬ.สก.ทบ.

ที่ได้เดินทางมาสุ่มตรวจสารเสพติดกำลังพลของ กฌป.สก.ทบ. จำนวน 15 นาย พร้อมกับได้รับมอบน้ำยาสำหรับตรวจปัสสาวะให้ กฌป.สำหรับใช้สุ่มตรวจปัสสาวะกำลังพลในหน่วยต่อไป