ข่าวสารและกิจกรรม

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ตรวจเยี่ยม กองการฌาปนกิจกรมสวัสดิการทหารบก

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  พล.ต. ศุภณัฐ แก้วหิรัญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทกำลังพลของกองการฌาปนกิจ

ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร โดยมี พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผู้อำนวยการ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ให้การต้อนรับ