ข่าวสารและกิจกรรม

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานการแข่งขันกีฬา

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานการแข่งขันกีฬาภายใน สก.ทบ. ณ สนามกีฬากองทัพบก และงานเลี้ยงสังสรรค์ความสามัคคี ณ ลานน้ำพุ สโมสร ทบ. ถนนวิภาวดี