ข่าวสารและกิจกรรม

รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทนของข้าราชการ และพนักงาน กฌป.สก.ทบ. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้กับ ผอ.กฌป.สก.ทบ.

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทนของข้าราชการ และพนักงาน กฌป.สก.ทบ. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้กับ พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ.