ข่าวสารและกิจกรรม

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกและผอ.กฌป.สก.ทบ. บรรยายงานด้านสวัสดิการ

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 พ.อ.ชวภณ จุ้ยเจริญ รอง จก.สก.ทบ.(1)เป็น หน.คณะเดินทางบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ณ ศป.

และได้ตรวจเยี่ยมชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ฌาปนกิจ สงเคราะห์ ทบ. โดยมี พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ

.และ ร.ท.กฤตพัฒน์ สาขาว หน.ชุดสวัสดิการฯ ให้การต้อนรับ