ข่าวสารและกิจกรรม

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกและผอ.กฌป.สก.ทบ. บรรยายงานด้านสวัสดิการ

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พ.อ.ชวภณ จุ้ยเจริญ รอง จก.สก.ทบ.(1) เป็นหน.คณะเดินทางบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล

ณ รร.ช.กช.และได้ตรวจเยี่ยมชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ฌาปนกิจ สงเคราะห์ ทบ.โดยมี พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ.และ

ร.ท.กฤตพัฒน์ สาขาว หน.ชุดสวัสดิการฯ ให้การต้อนรับ