ข่าวสารและกิจกรรม

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกและผอ.กฌป.สก.ทบ. บรรยายงานด้านสวัสดิการ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พ.อ.ชวภณ จุ้ยเจริญ รอง จก.สก.ทบ.(1)เป็น หน.คณะเดินทางบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล

ณ รร.นส.ทบ.และได้ตรวจเยี่ยมชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ฌาปนกิจ สงเคราะห์ ทบ.โดยมี พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ.

และ ร.ท.กฤตพัฒน์ สาขาว หน.ชุดสวัสดิการฯ ให้การต้อนรับ