ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ. จัดชุดบริการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ มทบ.14 จว.ชลบุรี

กฌป.สก.ทบ. จัดชุดบริการรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. เดินทางร่วมกับชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ 

ณ  มทบ.14  จว.ชลบุรี   ในวันที่ 21 ก.พ. 61  เวลา 0900 – 1200