ข่าวสารและกิจกรรม

ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 8 พ.ค. 61 เวลา 1830 พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ  นางบุญธรรม วังแก้ว ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร