ข่าวสารและกิจกรรม

จก.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาฯ

วันที่ 10 พ.ค. 61 เวลา 1030 พล.ต. ศุภณัฐ แก้วหิรัญ จก.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ในสังกัดกรมสวัสดิการทหารบก ประจำปี 2561 ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี