ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาฯ

วันที่ 10 พ.ค. 61 เวลา 1330 พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา

ให้แก่บุตรของกำลังพลกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ณ กฌป.สก.ทบ.