ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ. จัดชุดบริการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ มทบ.36 จว.เพชรบูรณ์

กฌป.สก.ทบ. จัดชุดบริการรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ มทบ.36 จว.เพชรบูรณ์

โดยมี พ.ท.หญิงณัฐปรียา ชัยยัง หัวหน้าแผนกสมาชิก เป็นหัวหน้าชุด วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 1300-1630

และในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 0830-1400