ข่าวสารและกิจกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

วันที่ 8 ต.ค.61 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางรัชนี รับพร

ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร