ข่าวสารและกิจกรรม

จก.สก.ทบ.กรุณาตรวจเยี่ยมกองการฌาปนกิจกรมสวัสดิการทหารบก

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ.กรุณาตรวจเยี่ยมกองการฌาปนกิจกรมสวัสดิการทหารบก

โดย พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ.พร้อมคณะข้าราชการและพนักงานกองการฌาปนกิจให้การต้อนรับ