ข่าวสารและกิจกรรม

กสค.สก.ทบ.จัดทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่ 12 ตุลาคม 2561  พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ.นำ รอง จก.สก.ทบ., หน.นขต.สก.ทบ.,

กำลังพล และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ประจำเดือน ต.ค. 61 ณ กสค.สก.ทบ.