ข่าวสารและกิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

วันที่ 7 ม.ค.62 เวลา 1700 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.ท.เอกชัย  จุลเสวก  ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร