ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีจัดอบรมความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นให้กับกำลังพลของหน่วย

วันที่ 1 ก.พ. 62 เวลา 0830-1200 พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีจัดอบรมความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นให้กับกำลังพลของหน่วย เพื่อให้สามารถปฐมพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน โดยประสานขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองทางการแพทย์เสมือนจริง รพ.รร.6 ณ ศาลาอัมพรพิสิฏฐ์ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก