ข่าวสารและกิจกรรม

ชุดสวัสดิการฌาปนกิจ สงเคราะห์ ทบ. ปฏิบัติงาน ณ รร.ช.กช. จว.ราชบุรี

วันที่ 7 ก.พ. 62  ชุดสวัสดิการฌาปนกิจ สงเคราะห์ ทบ. ปฏิบัติงาน ณ รร.ช.กช. จว.ราชบุรี

โดยมี พ.ท.หญิง ณัฐปรียา ชัยยัง หัวหน้าแผนกสมาชิก กฌป.สก.ทบ. เป็นหัวหน้าชุด เพื่อให้บริการกับ

กำลังพลและครอบครัวที่ประสงค์จะสมัครสมาชิก, คืนสภาพสมาชิก, ตรวจสอบสถานภาพสมาชิก,

เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ และ เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก