ข่าวสารและกิจกรรม

พนักงานกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ได้รับคำชมจากสมาชิก

วันที่ 4 ต.ค.62 พนักงานกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ได้รับคำชมจากสมาชิกที่มาติดต่อยื่นเรื่องการเสียชีวิต

ว่าปฏิบัติงานได้รวดเร็วดีเยี่ยม