ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ รร.ช.กช.และรร.ร.ศร.
วันพุธที่ 21 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 พ.อ.สรรค์พร พงศบุตร ผอ.กฌป.สก.ทบ. บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.ให้แ... ( 26/01/2558  09:00:00 )
กฌป.สก.ทบ. จัดชุดรับสมัครเคลื่อนที่ดำเนินการ ณ กส.ทบ. จว.นครปฐม
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ชุดปฎิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. โดยมี พ.ท.สมนึก เซะวิเศษ หน.แผนกสมาชิก กฌป.สก.ท... ( 26/01/2558  13:49:32 )
ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ พล.ร.9 จว.กาญจนบุรี
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 พ.อ.สรรค์พร พงศบุตร ผอ.กฌป.สก.ทบ. บรรยายงานด้านกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.ร่วมกับคณะบรร... ( 28/01/2558  13:28:33 )
รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ สโมสร ทบ.เทเวศน์
วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ. บรรยายงานด้านกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.ให้กับ ... ( 04/02/2558  13:18:55 )
คณะนายทหารสัญญาบัตรที่เข้าร่วมอบรมด้านสวัสดิการเข้าเยี่ยมชมกองการฌาปนกิจ
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 คณะนายทหารทำหน้าที่เจ้าหน้าที่สวัสดิการของกรมสวัสดิการทหารบก ศึกษาดูงาน ณ กองการฌาปนกิจกรมส... ( 20/02/2558  09:56:49 )
คณะนายทหารประทวนที่เข้าร่วมอบรมด้านสวัสดิการเข้าเยี่ยมชมกองการฌาปนกิจ
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 คณะนายทหารประทวนทำหน้าที่เจ้าหน้าที่สวัสดิการของกรมสวัสดิการทหารบก ศึกษาดูงาน ณ กองการฌาปนก... ( 20/02/2558  09:57:54 )
การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการครั้งที่ 1/58
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 พ.อ.สรรค์พร พงศบุตร ผอ.กฌป.สก.ทบ. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการด้านฌาปนกิจ และ ฌาป... ( 20/02/2558  10:00:08 )
ผอ.กฌป.สก.ทบ.เป็นประธานในงานประชุมเพลิงศพ
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 1600 พ.อ.สรรค์พร พงศบุตร ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานในงา... ( 27/02/2558  14:15:06 )
พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 พ.อ.สรรค์พร พงศบุตร ผอ.กฌป.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศจ่าสิบตรี ให้แก... ( 27/02/2558  14:18:03 )
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา ต ร ง กั บ วั น ขึ้ น ๑ ๕ ค่ำ เ ดื อ น ๓ "มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า"มาฆบุรณมี" แ... ( 02/03/2558  13:47:41 )

มีทั้งหมด 68 รายการ ต้องการไปยังหน้า [1][2][3][4][5][6][7]


 
  
 
เกี่ยวกับกองฌาปนกิจ สก.ทบ.  l  กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.  l  กิจการฌาปนสถาน ทบ.  l  ติดต่อเรา
 จำนวนผู้เข้าชม    252936   
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก
ถนนนครสวรรค์ แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2654-7400