ข่าวประชาสัมพันธ์
ปัจจุบันกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบกยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตอ... ( 25/06/2556  08:17:27 )
ข้อปฏิบัติก่อนเกษียณอายุราชการ
เนื่องจากในห้วงเดือนกันยายนของทุกปี จะมีกำลังพลที่เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. หลายรายต้องเกษียณอายุราชการ ทำให้กองการ... ( 25/06/2556  08:28:33 )
กำหนดบำเพ็ญกุศล วันที่ 17 เมษายน 2557
ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร ศาลา 5 นางเกษร คล้ายสำเร็จ วันที่ 15 - 19 เม.ย.57 เวลา 1830 น. สวดพระอภิธรรม ... ( 12/07/2556  10:06:00 )
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ให้ความสำคัญด้านสุขอนามัย โดยเน้นเรื่องความสะอาดของห้องน้ำ และ สุขภัณฑ์ เพื่อให้บริการแ... ( 14/10/2556  11:41:12 )
แผนการเดินทางไปราชการของชุดรับสมัครในเดือน ก.พ.57
กฌป.สก.ทบ.จัดชุดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. เดินทางไปราชการ เพื่อให้บริการกับกำลังพลและครอบครัวที่ประสงค์จะสมั... ( 10/01/2557  10:26:18 )
แผนการเดินทางไปราชการของชุดรับสมัครในเดือน มี.ค.57
กฌป.สก.ทบ.จัดชุดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. เดินทางไปราชการ เพื่อให้บริการกับ กำลังพลและครอบครัวที่ประสงค์จะสมัค... ( 28/02/2557  10:47:26 )

มีทั้งหมด 6 รายการ ต้องการไปยังหน้า [1]


 


 
 
 
เกี่ยวกับกองฌาปนกิจ สก.ทบ.  l  กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.  l  กิจการฌาปนสถาน ทบ.  l  ติดต่อเรา
 จำนวนผู้เข้าชม    1396148   
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก
ถนนนครสวรรค์ แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2654-7400