การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
61 กง.ทบ. 24 ก.ค. 2563
62 มทบ.11 24 ก.ค. 2563
63 สมาชิกธนาคาร 22 ก.ค. 2563
64 นร.รร.ส.สส. 22 ก.ค. 2563
65 พัน.นร.รร.ขส.ขส.ทบ. 17 ก.ค. 2563
66 กง.ทหาร 30 มิ.ย. 2563
67 ศพก.ทบ.รามอินทรา 30 มิ.ย. 2563
68 พัน.นร.รร.ขว.ทบ. 30 มิ.ย. 2563
69 พบ. 29 มิ.ย. 2563
70 รวท.อท.ศอพท. 29 มิ.ย. 2563