การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กรม.ทพ.22 5 ก.ค. 2560
2 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 4 ก.ค. 2560
3 สด.น.ภ. 3 ก.ค. 2560
4 สด.ส.บ. 3 ก.ค. 2560
5 มทบ.46 30 มิ.ย. 2560
6 กรม.ทพ.46 30 มิ.ย. 2560
7 มทบ.39 30 มิ.ย. 2560
8 สด.น.น. 30 มิ.ย. 2560
9 มทบ.34 30 มิ.ย. 2560
10 สด.อ.ด. 30 มิ.ย. 2560