การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กรม.ทพ.22 12 ก.ย. 2560
2 กรม.ทพ.46 7 ก.ย. 2560
3 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 5 ก.ย. 2560
4 สด.ต.ร. 4 ก.ย. 2560
5 สด.ป.ท. 4 ก.ย. 2560
6 มทบ.41 31 ส.ค. 2560
7 บชร.1 31 ส.ค. 2560
8 มทบ.39 31 ส.ค. 2560
9 สด.น.ภ. 31 ส.ค. 2560
10 สด.น.ว. 31 ส.ค. 2560