เรื่องที่ธรณีสงฆ์

 • ๑. ที่บริเวณวัด
  • (๑) โฉนดเลขที่ ๔๗๑๖ เลขที่ดิน ๔๐๔ ต.บางพลัด อ.บางพลัด (บางซื่อเดิม) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๓ ไร่ ๘๐ ตารางวา
  • (๒) โฉนดเลขที่ ๔๗๑๗ เลขที่ดิน ๔๐๓ ต.บางพลัด อ.บางพลัด (บางซื่อเดิม) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน
  • (๓) โฉนดเลขที่ ๔๗๒๐ เลขที่ดิน ๒๕๔ ต.บางพลัด อ.บางพลัด (บางซื่อเดิม) กรุงเทพมหานคร
  • (๔) ส.ค. ๑ เลขที่ ๙ ต.บางพลัด (บางกอกน้อยเดิม) กรุงเทพมหานคร (ธนบุรีเดิม) เนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่
  • (๑) ที่ซอยดวงดี โฉนดเลขที่ ๔๗๒๖ เลขที่ดิน ๒๖๒ ต.บางพลัด อ.บางพลัด (บางซื่อเดิม) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา
  • (๒) โฉนดเลขที่ ๘๘๑๖ เลขที่ดิน ๔๖๕ ต.บางพลัด อ.บางพลัด (บางซื่อเดิม) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๓ ไร่ ๙๘ ตารางวา
 • ๓. ที่เสนานิคม โฉนดเลขที่ ๑๐๑ เลขที่ดิน ๕๒ ต.วังหิน อ.บางซื่อ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๙๖ ตารางวา
 • ๔. ที่ราษฎร์นิยม โฉนดเลขที่ ๕๗๓๑ เลขที่ดิน ๙ ต.ไทรใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เนื้อที่ ๗๘ ไร่ ๒๐ ตารางวา
 • ๕. ที่บางพระครู โฉนดเลขที่ ๓๙๐๙๑ เลขที่ดิน๑๘๖๔ ต.บางอ้อ อ.บางกอกน้อย (บางซื่อเดิม) กรุงเทพมหานคร (ธนบุรีเดิม) เนื้อที่ ๑๕ ตารางวา พร้อมบ้านไม้ ชั้นเดียว ๓๕ เมตร ๑ หลัง
 • ๖. ที่ท่าแร้ง โฉนดเลขที่ ๑๗ เลขที่ดิน ๖ ต.ท่าแร้ง อ.บางเขน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา
 • ๗. ที่ ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ ๙๒ ไร่