คำถาม
ใบตอบรับฌาปณกิจยังไม่ได้รับครับ สมัครตั้งแต่ปี 2557
ใบตอบรับฌาปณกิจยังไม่ได้รับครับ สมัครตั้งแต่ปี2557 ต้องการนำไปสำเนาใส่ในสมุดประวัติครับ
จากคุณ ส.ท.ชัยชนะ ชมเชย 05/03/2019 15:06:02
คำตอบ
ขอที่อยู่เพื่อจัดส่งใบแทนใบตอบรับ และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ค่ะ
ตอบโดย admin 27/03/2019 15:24:27