คำถาม
การเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ทบ.
กระผม ร.ท.เฉลิมชัย จุ่นหัวโทน สังกัด มทบ.210 ได้ส่งเอกสารสมัครสมาชิกฌาปนกิจ ทบ. ผ่านฝ่ายสวัสดิการของหน่วยฯ แล้ว ไม่ทราบว่าตอนนี้กระผมได้เข้าเป็นสมาชิกของฌาปนกิจ ทบ. รึยังครับ? (ต้องการนำใบตอบรับสมาชิกฯ ไปใส่ในสมุดประวัติครับ)
จากคุณ ร.ท.เฉลิมชัย จุ่นหัวโทน 18/03/2019 10:50:49
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ. ยังไม่ได้รับเรื่องของท่านจากหน่วย มทบ.210 ขอทราบเลขที่หนังสือของหน่วยเพื่อตรวจสอบข้อมูล และขอเบอร์โทรศัพท์ของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
ตอบโดย admin 27/03/2019 15:26:06