คำถาม
ขอสมัครเป็น สมาชิกสวัสดิการสาร
หาก สก.ทบ.ยังจัดทำ หนังสือสวัสดิการสาร อยู่ ผมอยากได้มากเพื่อทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่าง โดยเฉพาะรายนามสมาชิก เสียชีวิต........ขอบคุณครับ
จากคุณ พ.อ.สุจินต์ จินตพยอม 154 ศีรษะละเลิง หมู่ 7 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 02/04/2019 11:53:40
คำตอบ
จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดส่งสวัสดิการสาร ไปให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ค่ะ
ตอบวันที่ 2 เม.ย. 2562

ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดส่งสวัสดิการสารไปให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ให้แล้วค่ะ
ตอบโดย admin 18/04/2019 09:59:19