คำถาม
เปลี่ยนแปลงที่อยู่
จาก 28 หมู่ 5 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง เป็น 121 ถ.เจริญธรรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
จากคุณ จ.ส.อ.หญิง สุมัทรา ศรีเสน 22/04/2019 15:27:42
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่จากเดิม 28 หมู่ 5 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง เป็น 121 ถ.เจริญธรรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 23/04/2019 09:20:33