คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงยศ
ขอเปลี่ยนแปลงยศ จ.ส.อ.นพสิทธิ์ วิโรจน์สมบัติ เลขปนะชาชน3550100385788 จาก จ.ส.อ.เปลี่ยนเป็น ร.ต.
จากคุณ ร.ต.นพสิทธิ์ วิโรจน์สมบัติ 01/05/19 01/05/2019 10:43:37
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงยศของ จ.ส.อ.นพสิทธิ์ วิโรจน์สมบัติ เป็น ร.ต.นพสิทธิ์ วิโรจน์สมบัติ เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 03/05/2019 11:00:55