คำถาม
เรื่องคืนสภาพ
พ.ต.สมพงษ์ วนันตรากูล อยากคืนสภาพเป็นสมาชิก
จากคุณ บุตร / จ.ส.อ.หญิงศุภรดา เลิศจิรขจร /รร.รด.ศศท. 02/05/2019 08:34:56
คำตอบ
สถานภาพสมาชิกของ พ.ต.สมพงษ์ วนันตรากูล ถูกถอนสภาพถาวร ท่านต้องรอให้มีการเปิดให้คืนสภาพกรณีพิเศษ ถ้ามีจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com ค่ะ
ตอบโดย admin 03/05/2019 11:03:08