คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ของสมาชิก และ ของผู้รับเงิสงเคราะห์
จาก...เลขที่ 491/421 หมู่ 2 ตำบล/แขวง วังนกแอ่น อำเภอ/เขต วังทอง จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65130 ....เป็น 57 หมู่ 8 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 และเปลี่ยนของผู้รับเงินสงเคราะห์ เป็นสมาชิกด้วย เปลี่ยนที่อยู่เหมือนกันด้วย (ทั้ง สมาชิก และผู้รับเงินสงเคราะห์)...ขอบคุณครับ
จากคุณ ร.ต.ธวัช ขวัญเผือก( ต275081/37) 03/05/2019 12:10:23
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่จากเลขที่ 491/421 ม.2 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 เป็น 57 ม.8 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 07/05/2019 10:08:24