คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก
1. ขอแก้ไขข้อมูลที่อยู่ เป็น 119 ซอย นนทบุรี 33 ตำบล/แขวง ท่าทราย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณี 11000 2. ข้อแก้ไขชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ เดิม ด.ช.ศิริพัฒณ์ จันดาจารย์ เป็น ด.ช.ศิรพัฒณ์ จันดาจารย์ ที่อยู่ 119 ซอย นนทบุรี 33 ตำบล/แขวง ท่าทราย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณี 11000
จากคุณ น.ส.ศิราทิพย์ จันดาจารย์ 19/06/2020 14:20:27
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่เป็น 119 ซ.นนทบุรี 33 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 และแก้ไขตัวสะกดของผู้รับเงินสงเคราะห์เดิม ด.ช.ศิริพัฒณ์ เป็น ด.ช.ศิรพัฒณ์ ที่อยู่ 119 ซ.นนทบุรี 33 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 23/06/2020 13:45:05