คำถาม
เอกสารแบบ 1
เอกสารสมัครสมาชิกแบบ 1 ต้องขนาดเท่ากับ A4 เท่านั้น หรือเปล่าครับ ใช้ขนาด Legal ได้ไหมครับ
จากคุณ ส.อ.ลัทธิ รอดไทย 23/06/2020 09:57:51
คำตอบ
ต้องใช้เท่ากระดาษ A4 ค่ะ
ตอบโดย admin 23/06/2020 14:15:00