คำถาม
แจ้งชำระค่าฌาปนกิจผ่านธนาณัติ
สมาชิกเลขที่ ต229856/34 นางสมใจ พารอด แจ้งชำระค่าฌาปนกิจผ่านธนาณัติ เลขที่ 359-75593-7 วันที่02/07/63 ยอดเงิน 1,270 บาท
จากคุณ สมใจ พารอด 10/07/2020 14:10:28
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้รับธนาณัติของท่านแล้วค่ะ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับสถานภาพสมาชิกค่ะ
ตอบโดย admin 13/07/2020 13:47:50