คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ เปลี่ยนเป็น เลขที่ 236 หมู่ที่ 7 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110
จากคุณ ร.ต.นิวัฒน์ เกษรพุด 17/07/2020 11:14:24
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ของผู้รับเงินสงเคราะห์ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 20/07/2020 10:14:23