คำถาม
ขาดส่งเงินฌาปณกิจ
ขาดส่งเงินฌาปกิจ ทบ งวดเดือนกรกฎาคม 2563 ต้องทำอย่างไรบ้างคับ
จากคุณ รต.รณยุทธ เผ่าธีระพันธ์ 29/07/2020 11:00:51
คำตอบ
การชำระเงินของท่าน คือ ชำระผ่านทางธนาคารทหารไทยฯ ให้ท่านนำเงินเข้าบัญชี 510 (เดือน ก.ค.63 260 บาท/ ส.ค.63 250 บาท) ก่อนวันที่ 20 ส.ค.63 แล้วทางธนาคารจะหักเงินสมทบของเดือน ก.ค.63 ให้ค่ะ
ตอบโดย admin 30/07/2020 14:46:02