คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตนเองและผู้รับเงินสงเคราะห์
พ.อ.สมศักดิ์ บุญถือ เลขทะเบียนสมาชิกต235166/34 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ดังนี้ครับ ตนเอง 18 หมู่ 3 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ผู้รับเงินสงเคราะห์ 124/88 หมู่ 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 (ที่แจ้งมาก่อนหน้าไม่ถูกต้องครับ)
จากคุณ พ.อ.สมศักดิ์ บุญถือ เลขทะเบียนสมาชิกต235166/34 07/08/2020 03:45:25
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ของสมาชิกเป็น 18 หมู่ 3 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ผู้รับเงินสงเคราะห์ 124/88 หมู่ 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 10/08/2020 14:14:05