คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตนเองและผู้รับเงินสงเคราะห์ค่ะ
นางประดับ บุญถือ เลขทะเบียนสมาชิกต235167/34 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับติดต่อของตนเองและผู้รับเงินสงเคราห์ดังนี้ 18 หมู่ 3 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
จากคุณ นางประดับ บุญถือ เลขทะเบียนสมาชิก ต235167/34 07/08/2020 03:52:07
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์เป็น 18 หมู่ 3 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 10/08/2020 14:07:01