คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยและที่อยู่สำหรับติดต่อครับ
เปลี่ยนเป็น ปตอ.2 พัน.2 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ครับ
จากคุณ ส.อ.ทรงชัย รักด่านกลาง 13/08/2020 10:59:06
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็น ปตอ.2 พัน.2 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 17/08/2020 10:46:24