คำถาม
อยากทราบสถานะภาพสมาชิก
เนื่องจากมารดา ชื่อ นางสุ มะละกา ยังมีสถานะภาพเป็นสมาชิก ฌาปนกิจ ทบ. อยู่หรือไม่
จากคุณ ว่าที่ ร.ต.เพียร มะละกา 24/08/2020 09:13:23
คำตอบ
สมาชิก นางสุ มะละกา มีสถานภาพสมาชิกปกติค่ะ ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานภาพสมาชิกได้ที่เว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com เข้าไปที่หน้าหลักเลือกหัวข้อตรวจสอบสถานภาพสมาชิกด้านบนขวามือ โดยใส่หมายเลขทะเบียนสมาชิก หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกค่ะ
ตอบโดย admin 26/08/2020 09:49:41