คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์
จากเดิม 102/114 ม.8 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เปลี่ยนเป็น 270/4 ม.4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
จากคุณ นาง สุพัตรา สุพลดี 24/08/2020 09:15:03
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้รับเงินสงเคราะห์ จากเดิม 102/114 ม.8 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เปลี่ยนเป็น 270/4 ม.4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 26/08/2020 10:00:15