คำถาม
สมัครสมาชิกใหม่
สวัสดีครับ จะสมัครให้พ่อตากับแม่ยาย (กรณีกระผมเป็นข้าราชการ) มีระเบียบ และเอกสารอะไรบ้างครับ แล้วสมัครทางไหน หรือผ่านต้นสังกัด
จากคุณ เมืองลิง 08/09/2020 13:19:11
คำตอบ
ถ้าท่านเป็นข้าราชการแต่งกายเหล่าทหารบก และเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. สามารถนำ บิดา มารดาของคู่สมรสสมัครเป็นสมาชิกฯได้ค่ะ (คู่สมรสต้องสมัครก่อน หรือสมัครพร้อมกัน) ตามระเบียบ บิดา มารดาของคู่สมรสต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี (กรณีพิเศษสมัครได้ถึง 31 ธ.ค.63) สมัครได้ที่หน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรข้าราชการของผู้นำเข้า 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นำเข้า คู่สมรส ผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้นำเข้า คู่สมรส ผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 4.ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร(ใช้ของสถานพยาบาลใดก็ได้) 5.สำเนาทะเบียนสมรสของผู้นำเข้า หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 10/09/2020 11:06:40